M這dzie穎wy Festiwal Teatralny STREFA GRY

Zapraszamy do udzia逝
2018-09-05 11:43:59  Wy鈍ietle: 0

Regulamin
Karta zg這szenia
O鈍iadczenie

MΜDZIE烙WY FESTIWAL TEATRALNY

20 pa寮ziernika 2018, Miejski Dom Kultury w Kole

ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Miejski Dom Kultury w Kole

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Festiwal adresowany jest do amatorskich teatrów, skupiaj帷ych m這dzie w wieku 15-19 lat, dzia豉j帷ych w placówkach kultury, szko豉ch ponadgimnazjalnych, stowarzyszeniach w ca貫j Wielkopolsce.
• Dopuszcza si dowolne formy teatralne.
• Czas trwania spektaklu: do 30 minut.
• Zg這szenie nast瘼uje poprzez nades豉nie karty zg這szenia na adres:
Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47 a, 62-510 Konin
w nieprzekraczalnym terminie do 8 pa寮ziernika 2018 r.
• Op豉t akredytacyjn w wysoko軼i 15 z od uczestnika i osób towarzysz帷ych (opiekunowie, rodzice, kierowca) nale篡 wp豉ci na konto CKiS:
BZ WBK O/Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 w terminie do 8 pa寮ziernika 2018 r. (prosimy zabra ze sob kserokopi dowodu wp豉ty).
• Zg豉szaj帷 rezygnacj z udzia逝 w Festiwalu na co najmniej 3 dni przed imprez, zespó otrzyma zwrot wp豉conej kwoty.
• Organizator przyjmie wed逝g kolejno軼i zg這sze maksymalnie 10 zespoów. Lista zespoów dopuszczonych do udzia逝 w Festiwalu b璠zie dost瘼na na stronie www.ckis.konin.pl od 10 pa寮ziernika 2018 r.
• W przypadku wykorzystania cudzych utworów koszty ZAiKS-u zespo造 op豉caj we w豉snym zakresie.
• W ramach Festiwalu, oprócz prezentacji przedstawie, odb璠zie si tak瞠 spotkanie warsztatowe dla instruktorów i cz這nków zespoów.
• Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywaj instytucje deleguj帷e.
• Organizatorzy zapewniaj:
– okotarowan scen o wymiarach – d. 8 m, szer. 8 m, bez urz康ze scenicznych,
– sprz皻 nag這郾ieniowy i o鈍ietleniowy wraz z obs逝g,
– nagrody finansowe, rzeczowe i dyplomy,
– ciep造 posi貫k dla wykonawców i opiekunów (ogóln liczb osób nale篡 uj望 w karcie zg這szenia i uwzgl璠ni przy wp豉cie akredytacji).

ZASADY NAGRADZANIA
• Prezentacje ocenia b璠zie powo豉na przez Organizatorów Komisja Artystyczna, która zadecyduje o przyznaniu nagród i wyró積ie zespo這wych oraz indywidualnych. Jej ocenie podlega b璠zie:
– dobór repertuaru,
– re篡seria (sceniczna koncepcja),
– gra aktorska (kultura s這wa, ruch sceniczny),
– oprawa plastyczna i muzyczna.
• Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny i niepodwa瘸lny.
• Nagrody i wyró積ienia wyp豉cane b璠 wy陰cznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie zg這szenia.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
• Podpisanie wype軟ionej karty zg這szenia jest równoznaczne z akceptacj regulaminu.
• Uczestnicy Festiwalu udziel jego Organizatorowi zezwolenia, w formie o鈍iadczenia za陰czonego do regulaminu, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w ró積ych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego.
• Sprawy nieobj皻e regulaminem rozstrzygaj Organizatorzy.
• Zespo造 zg豉szaj si biurze organizacyjnym w Miejskim Domu Kultury w Kole (ul. S這wackiego 5) w dniu imprezy od godz. 9:00. Prezentacje rozpoczn si o godzinie 10.00.
• Dodatkowych informacji o spotkaniach udziela Paulina Pachulska-Wojdak,
tel. (63) 243 63 50/51, e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

Repertuar Kina "Nad Wart"

Miejski Dom Kultury

ul. S這wackiego 5, 62-600 Ko這

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl