Akcja: Pomnik-ławeczka Czesława Freudenreicha

Szanowni Państwo, zapraszamy do włączenia się, propagowania i wsparcia finansowego społecznej akcji, której celem jest budowa ławeczki – pomnika. W naszej lokalnej historii mamy postać, którą można i należy w ten sposób upamiętnić i uhonorować. Jest nią Czesław Freudenreich. Wpłat można dokonywać na konto: BGŻ BNP 07 1750 0012 0000 0000 4092 5732
2019-11-02 18:41:00  Wyświetleń: 0

Czesław Freudenreich – społecznik i wielki patriota, ostatni przedwojenny właściciel kolskiej Fabryki Fajansu. Produkowane przez niego ceramiczne naczynia były nagradzane na wielu wystawach. Utrzymywał w swojej fabryce małe archiwum wyrobów dawnych i współczesnych, gdzie zgromadził okazały zbiór rodzimych produktów z porcelany, półporcelany, fajansu i majoliki. Był jednym z pierwszych inicjatorów utworzenia muzeum w Kole.

Czesław Freudenreich był człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach, którego wyróżniała ogromna pracowitość. Budził zaufanie i cieszył się szacunkiem swoich pracowników. Bardzo intensywnie angażował się w życie kulturalne i społeczne miasta. Pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego „Lutnia”, które w okresie niewoli odgrywało ważną rolę kulturoznawczą oraz podtrzymywało polską świadomość narodową. Reżyserował spektakle i wcielał się w role aktorskie. Był cyklistą. Prowadził działalność dobroczynną. Fundował stypendia dla niezamożnej młodzieży. Patronował Kolskiej Macierzy Szkolnej powstałej w 1906 r. udzielał się w Towarzystwie Wspomagania Ubogich oraz Towarzystwie Wzajemnego Kredytu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1918 r., stanął na czele Wydziału Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Powiatu Kolskiego. Był wydawcą „Głosu Koła” – pierwszego kolskiego „Pisma Tygodniowego” wydawanego w języku polskim do lutego 1918 r do lutego 1919 r. Był bardzo aktywnym radnym miejskim. Pracował na rzecz miejscowej straży ogniowej. W 1937 r. został wiceprezesem Oddziału Miejskiego Obozu Zjednoczenia Narodowego w Kraju. W okresie narastającego kryzysu w stosunkach polsko-niemieckich włączył się czynnie w nurt propagandy antyhitlerowskiej. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, z balkonu Ratusza, wygłosił swoje najważniejsze przemówienie nawołujące Kolan do obrony Ojczyzny. Jego patriotyczna postawa spowodowała, że wraz z córką, zostali zaaresztowani przez Niemców i osadzeni w konińskim więzieniu. Rozstrzelano ich 10 listopada 1939 r. W 2019 r. minie 80 lat od tamtych tragicznych wydarzeń i byłoby wspaniale, gdybyśmy tę rocznicę uhonorowali odsłonięciem pomnika. Stąd też intensywność akcji, bo czasu na realizację jest niewiele.

Zachowane zdjęcie przedstawiające naszego bohatera stojącego przy rowerze i fakt, że pomniki-ławeczki, upamiętniające wybitnych rodaków stały się w Polsce bardzo popularne, miały wpływ na zainicjowanie tej akcji. Należy tu podkreślić, że ten rodzaj monumentów jest bardzo przyjazny, a upamiętniane osoby, nie patrzą z góry ze swojego cokołu, tylko zapraszają do odpoczynku w ich towarzystwie. Miejsca, gdzie takie ławeczki już powstały, odwiedzają mieszkańcy, ale też chętnie do pomnikowych postaci przysiadają się turyści, aby wykonać sobie pamiątkową fotkę, przeczytać treść na tabliczce informacyjnej i poczuć klimat. Tak jest np. w Turku, gdzie na Placu H. Sienkiewicza wiele osób zasiada ramię w ramię z Józefem Mehofferem, czy w Kutnie, gdzie można poufale spojrzeć w oczy doktora Antoniego Fortunata Troczewskiego.

Zachęcamy i bardzo serdecznie zapraszamy do wsparcia finansowego tego przedsięwzięcia. Wierzymy, że projekt znajdzie poparcie społeczeństwa, reprezentowanego przez ludzi dobrej woli – Mieszkańców miasta, Radnych i Burmistrza Miasta Koła, Przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, do których kierujemy naszą prośbę. Liczymy na to, że jesteśmy w stanie, z Państwa pomocą, szeroko rozpropagować akcję zagospodarowania przestrzeni, w której zainstalowany zostanie „skromny pomnik wielkiego Kolanina” i która może stać jednym z najlepiej rozpoznawalnych miejsc w mieście. 

Jesteśmy też przekonani, że Rada i Burmistrz Miasta Koła wyrażą zgodę na zlokalizowanie pomnika na istniejącym podwyższeniu w Parku 600-lecia, nieopodal willi Czesława Freudenreicha. Trzeba też pamiętać o tym, że projekt postawienia w Kole pomnika- ławeczki znalazł swoje miejsce w dokumencie „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Koła na lata 2017-2020” (Tabela 33. Lista uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, poz. 6, str. 100).

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do współuczestnictwa w akcji budowy pomnika. Wszyscy możemy stać się jego fundatorami. Nazwiska wspierających zostaną wpisane do specjalnej księgi pamiątkowej. Dla potomnych będzie ona stanowić cenną kronikę dokumentującą lokalną historię o powstawaniu ławeczki poświęconej wielkiemu rodakowi - Czesławowi Freudenreichowi.

Dodatkowych informacji udzielimy pod nr telefonu: 505  744 720.

Inicjatorzy akcji

 

 

 

Repertuar Kina "Nad Wartą"

Miejski Dom Kultury

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl