UWAGA!

Zaproszenie do złożenia oferty na :"Budowa strony www Miejskiego Domu Kultury w Kole"

Repertuar Kina "Nad Wart±"

Miejski Dom Kultury

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl