Serdecznie dziękujemy!!!

Z radością informujemy, że w sobotę 28 października 2017 r., w trakcie trwania I edycji koncertu „Artystyczna Jesień” zebraliśmy kwotę 1 090.00 zł. na zakup platformy umożliwiającej przejazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich przez schody przy kasie kina.
2017-10-30 15:10:21  Wyświetleń: 0

 
Dziękujemy za tak liczne przybycie oraz za hojność i otwarte serca, co potwierdziło, że los osób niepełnosprawnych nie jest Państwu obojętny. 
 Wyrażamy wdzięczność występującym artystom, Wartakom, instruktorom i wszystkim zaangażowanym osobom w realizację przedsięwzięcia.  

Pracownicy i Dyrektor MDK w Kole

 

Repertuar Kina "Nad Wartą"

Miejski Dom Kultury

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl