Akrobatyka

AKROBATYKA
ŚRODA
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Instruktor:   
godz.  15.00 - 15.55 GRUPA 1
godz.  16.00 - 16.55 GRUPA 2
godz.  17.00 - 17.55 GRUPA 3
godz.  18.00 - 18.55 GRUPA 4

AKROBATYKA I EKWILIBRYSTYKA
CZWARTEK
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Instruktor:   Kamil Witkowski
godz.  16.00 - 17.00 Kids 1, 4
godz.  17.00 - 18.00 Kids 2, 3
godz.  18.00 - 19.00 Baby
godz.  19.00 - 20.00 Junior, Senior

Cena: 60zł/miesiąc
Zapisy i informacje: tel. 601 876 827

......................................................................

Materiały do pobrania: 


Karta zgłoszeniowe, regulamin, RODO, zgoda na przetwarzanie danych

Informacje dot. zasad zachowania podczas pandemi:

Szczególowe zasady zachowania uczestników zajęc podczas pandemii

Opłaty:

□ jednorazowa opłata wpisowa na początku każdego roku szkolnego w wysokości 40 zł –
przeznaczona zostanie m.in. na zakup przez Zespół Taneczny “MUZA” MDK Koło po jednej sztuce
koszulki t-shirt do treningów dla każdego uczestnika zajęć oraz na pokrycie kosztów indywidualnych
dziennika elektronicznego dla uczestnika.
□ za zajęcia taneczne grupowe: Kids Mini, Baby, Baby Mini – 70 zł/m-c
□ za zajęcia taneczne grupowe: Kids Silver, Kids Team – 90 zł/m-c
□ za zajęcia taneczne grupowe Junior Team – 100 zł/m-c
□ za zajęcia grupowe: Kids Gold – 120 zł /m-c taniec + akrobatyka wg planu
□ za zajęcia taneczne grupowe Junior Gold, Senior – 120 zł/m-c

□ akrobatyka / 1 x w tygodniu = 4 x w miesiącu na przełomie roku / – 70 zł/ m-c dla
uczestników tylko zajęć z akrobatyki
□ akrobatyka / 1 x w tygodniu = 4 x w miesiącu na przełomie roku / – 60 zł/ m-c dla
uczestników także zajęć tanecznych Muzy
□ za indywidualne zajęcia taneczne w duetach – 40 zł/za jedną lekcję, od jednej osoby
□ za indywidualne zajęcia taneczne solo – 50 zł/za jedną lekcję

 

 

Repertuar Kina "Nad Wartą"

Miejski Dom Kultury

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl