Konkurs_plastyczny_W_kręgu_zabytków_Koła

Celem Konkursu jest: 
rozwijanie zainteresowania zabytkami miasta Koło wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
popularyzacja wiedzy i świadomości o zabytkach miasta Koła,
motywowanie małych i dużych mieszkańców miasta do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, 
rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej, 
zaangażowanie nauczycieli, dzieci, młodzież, wszystkich mieszkańców miasta bez względu na wiek w propagowanie i poznawanie zabytków miasta Koła.

Termin zgłaszania prac konkursowych upływa w dniu 31 października 2018 r. 
W ramach konkursu  Miejski Dom Kultury w Kole zorganizuje w swojej siedzibie, w terminie od 09 – 13 października, prelekcje dotyczące zabytków Koła uzupełniane pokazami multimedialnymi. Zgłoszenia grup przyjmowane będą pod nr telefonu 505 744 720 do dnia 6 października 2018 r. 

Regulamin konkursu do pobrania

.................................................................................................................................................................................

UWAGA!!!
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!!!

...................................................................................................................................................................................

MDK. 40204. 3. 2018                                                                             Koło, dn. 05. 11. 2018 r.

 

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „W kręgu zabytków Koła”

 

W dniu 05 listopada 2018 r. Komisja Konkursowa w składzie:

1. Radomir Piorun – Przewodniczący,

2. Jarosław Tomczyk,

3. Aneta Piorun,

4. Arkadiusz Gołębowski

5. Bożena Gronert-Ubych

dokonała oceny prac plastycznych, dostarczonych do Miejskiego Domu Kultury w Kole w związku z ogłoszonym konkursem pt. W kręgu zabytków Koła”, organizowanym w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W konkursie udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole, Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole, Szkoły Podstawowej nr 4 w Kole i Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole. Do siedziby Miejskiego Domu Kultury w Kole wpłynęło145 prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi.

Komisja wytypowała następujących laureatów.

  1. Kategoria: klasy 1-3

I miejsce:             Jakub Pawłowski SP nr 4

II miejsce:             Aleksandra Rumiejowska SP nr 5

III miejsce:             Gabriela Zalas SP nr 4

Wyróżnienia:

Ewa Wojtysiak SP nr 5

Pola Dudzińska SP nr 5

Gabriela Jankowska SP nr 5

  1. Kategoria: klasy 4-8

I miejsce:             Oliwia Gibaszek SP nr 2

II miejsce:             Ola Kaleta SP nr 1

III miejsce:             Łucja Majkowska SP nr 3

Wyróżnienia;

Wiktoria Ogrodowczyk SP nr 1

Franciszek Szkudlarek SP nr 2

Kinga Błaszczyk SP nr 1

Amelia Nowakowska SP nr 1

Oliwier Woszczyński SP n 5

Wiktoria Kostrzewa SP nr 5

Krystian Sowa SP nr 2

Amelia Jarecka SP nr 2

Kuba Gradomski SP nr 1

Julia Jankowska SP nr 1

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 11 listopada 2018 r. godz. 1400 podczas uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej „W kręgu zabytków Koła” zainstalowanej w Miejskim Domu Kultury w Kole.
Wystawa czynna będzie dla zwiedzających od 30 listopada 2015 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Koło, dn. 05. 11. 2018 r.

Repertuar Kina "Nad Wartą"

Miejski Dom Kultury

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl