Konkurs_plastyczny_W_kręgu_zabytków_Koła

Celem Konkursu jest: 
rozwijanie zainteresowania zabytkami miasta Koło wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
popularyzacja wiedzy i świadomości o zabytkach miasta Koła,
motywowanie małych i dużych mieszkańców miasta do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, 
rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej, 
zaangażowanie nauczycieli, dzieci, młodzież, wszystkich mieszkańców miasta bez względu na wiek w propagowanie i poznawanie zabytków miasta Koła.

Termin zgłaszania prac konkursowych upływa w dniu 31 października 2018 r. 
W ramach konkursu  Miejski Dom Kultury w Kole zorganizuje w swojej siedzibie, w terminie od 09 – 13 października, prelekcje dotyczące zabytków Koła uzupełniane pokazami multimedialnymi. Zgłoszenia grup przyjmowane będą pod nr telefonu 505 744 720 do dnia 6 października 2018 r. 

Regulamin konkursu do pobrania

.................................................................................................................................................................................

UWAGA!!!
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!!!

...................................................................................................................................................................................

MDK. 40204. 3. 2018                                                                             Koło, dn. 05. 11. 2018 r.

 

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „W kręgu zabytków Koła”

 

W dniu 05 listopada 2018 r. Komisja Konkursowa w składzie:

1. Radomir Piorun – Przewodniczący,

2. Jarosław Tomczyk,

3. Aneta Piorun,

4. Arkadiusz Gołębowski

5. Bożena Gronert-Ubych

dokonała oceny prac plastycznych, dostarczonych do Miejskiego Domu Kultury w Kole w związku z ogłoszonym konkursem pt. W kręgu zabytków Koła”, organizowanym w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W konkursie udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole, Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole, Szkoły Podstawowej nr 4 w Kole i Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole. Do siedziby Miejskiego Domu Kultury w Kole wpłynęło145 prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi.

Komisja wytypowała następujących laureatów.

  1. Kategoria: klasy 1-3

I miejsce:             Jakub Pawłowski SP nr 4

II miejsce:             Aleksandra Rumiejowska SP nr 5

III miejsce:             Gabriela Zalas SP nr 4

Wyróżnienia:

Ewa Wojtysiak SP nr 5

Pola Dudzińska SP nr 5

Gabriela Jankowska SP nr 5

  1. Kategoria: klasy 4-8

I miejsce:             Oliwia Gibaszek SP nr 2

II miejsce:             Ola Kaleta SP nr 1

III miejsce:             Łucja Majkowska SP nr 3

Wyróżnienia;

Wiktoria Ogrodowczyk SP nr 1

Franciszek Szkudlarek SP nr 2

Kinga Błaszczyk SP nr 1

Amelia Nowakowska SP nr 1

Oliwier Woszczyński SP n 5

Wiktoria Kostrzewa SP nr 5

Krystian Sowa SP nr 2

Amelia Jarecka SP nr 2

Kuba Gradomski SP nr 1

Julia Jankowska SP nr 1

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 11 listopada 2018 r. godz. 1400 podczas uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej „W kręgu zabytków Koła” zainstalowanej w Miejskim Domu Kultury w Kole.
Wystawa czynna będzie dla zwiedzających od 30 listopada 2015 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Koło, dn. 05. 11. 2018 r.

Repertuar Kina "Nad Wartą"

WYBIERZ DZIEŃ

Miejski Dom Kultury

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl