Konkurs_plastyczny_Anioły_miasta

MIEJSKI DOM KULTURY w Kole  ogłasza i zaprasza do udziału w konkursie pt. "ANIOŁY MIASTA" .

Informacje ogólne

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Kole, ul. J. Słowackiego 5, 62- 600 Koło. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, na płaszczyźnie. W formacie nieprzekraczającym 50cm x 70cm. Praca ma być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa w dniu 15 grudnia 2018 r. Celem konkursu jest pobudzanie wyobraźni i kreacji artystycznych, przybliżanie zjawisk i osobowości z przestrzeni sztuk plastycznych, ale w szczególności poruszenie dobrych Aniołów krążących nad miastem. Wykonując i zgłaszając pracę do konkursu stajesz się ANIOŁEM, gdyż dochód z pokonkursowej aukcji prac pragniemy przeznaczyć na zakup prasy drukarskiej do pracowni plastycznej Miejskiego Domu Kultury w Kole. Przy wykonywaniu prac zachęcamy do czerpania i szukania inspiracji w malarstwie ikon i dziełach znanych artystów, takich jak, np: Giotto di Bondone, EL GRECO, Fra Angelico, Simone Martini, Fra Filippo Lippi, Jacek Malczewski, Vlastimil Hofman, Jerzy Nowosielski i innych. 

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA

Repertuar Kina "Nad Wartą"

Miejski Dom Kultury

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl