Administrator

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z któr± mog±  się Państwo  skontaktować pod numerem telefonu: 531 641 425 lub elektronicznie za pomoc± poczty   e-mail: inspektor@osdidk.pl

Informacje dotycz±ce RODO

Repertuar Kina "Nad Wart±"

Miejski Dom Kultury

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl