Konkurs_plastyczny_Wielkanocny_Kogucik

INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Kole, ul. J. Słowackiego 5, 62-600 Koło. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu kolskiego. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa w dniu 15. 04. 2019 r. Praca powinna być wykonana na płaszczyźnie w formacie A5 lub A4 i nawiązywać do tradycji ludowej sztuki wycinanek. W pracy należy wykorzystać wizerunek KOGUTA wyciętego z kolorowych papierów.
Wycinanki z papieru, były jednym z najefektowniejszych elementów świątecznego wystroju wiejskiej izby. Były niewątpliwie najciekawszą formą i stały się symbolem polskiej sztuki ludowej. Pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku i występowały głównie na bogatych etnicznie ternach Polski. Najbardziej znane są wycinanki łowickie. Te małe, wyjątkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki wykonywano ręcznie przy pomocy nożyc. Niech inspiracją do stworzenia WIELKANOCNYCH KOGUTÓW będą prace ludowych artystów z Ziemi Łowickiej i ich barwne i różnorodne motywy kogutów.

Regulamin konkursu

................................................................................................................

Komisja wytypowała następujących laureatów:
Grupa I. Oddziały przedszkolne – Klasy „0” – sześciolatki
1. Julka stefańska – „0” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie
2. Mateusz Andrzejczak – „0”– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie
3. Julia Czajka – „0” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie

Grupa II. Klasy I- III – szkoła podstawowa
1. Julia Bałdyga – kl. I – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie
2. Marianna Klimas – kl. III – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole
3. Michał Jędryka – kl. III – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole

Wyróżnienia:
1. Fabian Piasecki – kl. III – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole 
2. Nadia Gadomska – kl. III – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole
3. Julia Budzińska – kl. III- Szkoła Podstawowa w Chełmnie

Grupa III. Klasy IV–VIII – szkoła podstawowa
1. Anna Patrycja Skoczylas – kl. VI – Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole
2. Nadia Chojecka – kl. V – Szkoła Podstawowa nr 1
3. Joanna Misiak – kl. V – Szkoła Podstawowa w Chełmnie

Wyróżnienia:
1. Maciej Piguła – kl. IV – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole
2. Natalia Markiewicz – kl. V – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole
3. Bartosz Kuna – kl. V – Szkoła Podstawowa w Chełmnie  

Organizatorzy dziękują za udział w konkursie Uczniom i Nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole, Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole, Szkoły Podstawowej nr 4 w Kole, Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole, Szkoły Podstawowej w Chełmnie oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie.

Wręczenie nagród laureatom, odbędzie się 25. 04. 2015 r., o godz. 11:00, w siedzibie organizatora, (62-600 Koło, ul. J. Słowackiego 5). Zapraszamy.

Repertuar Kina "Nad Wartą"

Miejski Dom Kultury

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl