Konkurs plastyczny - Wirtualna hipnoza

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
Stowarzyszenie W KOŁO POMAGAM
Miejski Dom Kultury w Kole
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole
 
zapraszają dzieci i młodzież 
z kolskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym
 
pt. „WIRTUALNA HIPNOZA”. 
 
INFORMACJE OGÓLNE
 
 „WIRTUALNA HIPNOZA”, to konkurs, któremu patronuje Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła. Organizatorami są: Stowarzyszenie W KOŁO POMAGAM, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole oraz Miejski Dom Kultury w Kole. 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w formie plakatu, w dowolnej technice, w formacie A3, lub projektu graficznego, z wykorzystaniem dowolnego programu komputerowego, w rozmiarze nie mniejszym niż format A4, 
Inspiracji można szukać w polskiej szkole plakatu, której przedstawicielami są m.in.: Józef Mroszczak, Henryk Tomaszewski, Jan Lenica, Rafał Olbiński i Franciszek Starowieyski. 
Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 05. 04. 2020 r. 
 
REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA

Repertuar Kina "Nad Wartą"

Miejski Dom Kultury

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl