Konkurs plastyczny - Z RAMY OKNA

„Z RAMY OKNA”

Konkurs „Dla każdego”

 

 1. Temat: „Z ramy okna”
 2. Organizator konkursu: Miejski Dom Kultury, ul. Juliusza Słowackiego 5, 62-600 Koło
 3. Cele konkursu:
 1. Zaprezentowanie możliwości twórczych
 2. Rozwijanie wyobraźni,
 3. Zmotywowanie do tworzenia form plastycznych.
 4. Poszukiwanie artystycznych pomysłów na organizowanie wolnego czasu
 1. Warunki konkursu:
 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, niezależnie od wieku i ograniczeń zdrowotnych.
 2. Uczestnik, samodzielne lub w przypadku osób niepełnosprawnych pod kierunkiem opiekuna/rodzica, wykonuje pracę w formie płaskiej przy użyciu dowolnej techniki: rysunek, malarstwo, płaskorzeźba, wyklejanka, wydzieranka, techniki hafciarskie, tkackie, patchworkowe itp.  
 3. Temat pracy sugeruje dwa punkty odniesienia:
 • perspektywa zewnętrzna obserwowana z okna,
 • wnętrze „widziane okiem osoby” zaglądającej przez okno.

Uwaga: W pracy musi być widoczna rama okna bądź jej fragment!

 1. Zdjęcie (JPG) wykonanej pracy, oraz zdjęcie (JPG) lub skan (PDF) wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa – Załącznik nr 1 – należy przesłać drogą mailową na adres: mdk.promocja.kolo@wp.pl
 2. Kartę uczestnictwa należy wypełnić drukowanymi literami
 3. Każdy wysłany plik (JPG lub PDF) należy nazwać imieniem i nazwiskiem autora pracy.

V. Terminy:

 1. Prace konkursowe przyjmowane będą do 06 czerwca 2020 r., do godz. 23:59
 2. Wyniki konkursu, zostaną ogłoszone na stronie internetowej i profilu Facebook Miejskiego Domu Kultury w Kole, najpóźniej do 15 czerwca 2020 r., do godz. 23:59

VI. Uwagi organizacyjne

 1. Wybrane prace konkursowe będą prezentowane w mediach, na stronach internetowych oraz profilu Facebook Miejskiego Domu Kultury w Kole.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie przez osoby zainteresowane (lub w razie konieczności przez rodziców bądź opiekunów prawnych) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych – imienia i nazwiska oraz wieku – w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie.
 3. Przesłanie pracy i  Karty uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac konkursowych w mediach, na stronie internetowej, profilu Facebook Miejskiego Dom Kultury w Kole.

              Zapraszamy do udziału

Regulamin

Karta uczestnika

Repertuar Kina "Nad Wartą"

Miejski Dom Kultury

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl