Konkurs plastyczny WIELKANOCNY KOGUCIK

Kiedy: 2019-04-15
Godzina: 15:00:00
Miejsce: MDK w Kole
Cena: ..

MIEJSKI DOM KULTURY w Kole zaprasza
dzieci, młodzież, nauczycieli oraz opiekunów z instytucji kultury, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych  z terenu powiatu kolskiego do udziału w konkursiept. „WIELKANOCNY KOGUCIK”. 

INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Kole, ul. J. Słowackiego 5, 62-600 Koło. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu kolskiego. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa w dniu 15. 04. 2019 r. Praca powinna być wykonana na płaszczyźnie w formacie A5 lub A4 i nawiązywać do tradycji ludowej sztuki wycinanek. W pracy należy wykorzystać wizerunek KOGUTA wyciętego z kolorowych papierów.
Wycinanki z papieru, były jednym z najefektowniejszych elementów świątecznego wystroju wiejskiej izby. Były niewątpliwie najciekawszą formą i stały się symbolem polskiej sztuki ludowej. Pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku i występowały głównie na bogatych etnicznie ternach Polski. Najbardziej znane są wycinanki łowickie. Te małe, wyjątkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki wykonywano ręcznie przy pomocy nożyc. Niech inspiracją do stworzenia WIELKANOCNYCH KOGUTÓW będą prace ludowych artystów z Ziemi Łowickiej i ich barwne i różnorodne motywy kogutów.

Termin dostarczenia prac do siedziby Miejskiego Domu Kultury w Kole, ul. J. Słowackiego, upływa dn. 15 04. 2019 r.

REGULAMIN Repertuar Kina "Nad Wartą"

Miejski Dom Kultury

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl